Windykacja Zadłużenia

Poręczenie pożyczki – wszystko co powinieneś wiedzieć

shaking-hands-1398448_1920

Poręczenie jest najbardziej popularną metodą zabezpieczania pożyczki. W przypadku, gdy dłużnik nie spłaca swojego kredytu, bank ma prawo zażądać spłaty zobowiązania od poręczyciela. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę, jak wielka odpowiedzialność ciąży na żyrancie i jakie konsekwencje może mieć pochopnie podjęta decyzja.

Kiedy potrzebny jest poręczyciel?

Kredyt może zostać zabezpieczony przez specjalne ubezpieczenie lub hipotekę. Jednak w przypadku, gdy kredytobiorca ma zbyt niską zdolność kredytową lub nie posiada historii kredytowej, bank może wymagać poręczenia pożyczki.

Ryzyko związane z poręczycielstwem

Bez wątpienia, decyzja o podżyrowaniu pożyczki powinna być dokładnie przemyślana. Zdecydowanie nie powinniśmy kierować się emocjami, a jedynie zdrowym rozsądkiem. Potencjalny żyrant powinien dokładnie sprawdzić stan majątkowy i źródła dochodu osoby, która prosi o poręczenie kredytu. Poręczyciel za spłatę kredytu odpowiada całym swoim majątkiem bez względu na okoliczności losowe takie jak choroba czy wypadek. Również utrata pracy i związany z tym brak dochodu nie zwalnia żyranta z odpowiedzialności za spłatę długu.

 

Poręczycielstwo w znaczący sposób obniża naszą zdolność kredytową, ponieważ każdy żyrant może zostać niespodziewanie obciążony odpowiedzialnością za spłatę czyjegoś długu. Jest to ważna informacja zwłaszcza dla tych osób, które planują w przyszłości starać się o kredyt lub pożyczkę.

Unieważnienie poręczenia

Poręczenie można unieważnić tylko w wyjątkowych okolicznościach. Mamy na to szansę, jeśli udowodnimy, że udzielone zostało ono pod wpływem przymusu, groźby lub szantażu. Od odpowiedzialności może uchylić się także żyrant który dowiedzie, że zgodę na poręczenie pożyczki wydał w stanie niepoczytalności.