Zadłużenia

Dofinansowanie unijne, a długi

flag-1463476_1280

Czy dofinansowania unijne można przeznaczyć na uregulowanie długów i innych zobowiązań? Jak wyglądają w tej kwestii przepisy?

Dotacje a długi

Takich programów do tej pory nie było i raczej nie należy się ich spodziewać. Dotacje  z Unii Europejskiej nie mogą zostać przeznaczone na pokrycie składek społecznych, ubezpieczeniowych lub na podatki. Wynika to z polityki ich przyznawania oraz wydatkowania środków unijnych i jego zgodne z obowiązującymi przepisami. fundusze z UE muszą przynosić wartość dodaną – wpływać na konkurencyjność na rynku. Ponadto można je wykorzystywać także na ochronę środowiska i prace badawcze. Chodzi jednak o działania mające na celu rozwój, a nie utrzymanie bieżącej działalności.

Jak przebiega weryfikacja?

.W celu weryfikacji stosuje się m.in. tzw. efekt zachęty. Przedsiębiorca zainteresowany dotacjami musi wykazać, dlaczego środki unijne należy przyznać właśnie jemu. Powinien w tym celu udowodnić, że bez dodatkowego wsparcia planowana przez niego inwestycja nie dojdzie do skutku lub zostanie wykonana z mniejszym zakresie. Ponadto dofinansowania nie pokrywają całej kwoty inwestycji, a jedynie jakiś procent – przedsiębiorca musi wnieść także udział własny. Dodatkowo tylko cześć wydatków jest kwalifikowana do opłacenia ze środków Unii Europejskiej. Resztę należy opłacić samodzielnie. W prawie istnieją również przepisy, które zakazują dotowania przedsiębiorstw zadłużonych. Są to m.in.  rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu „Innowacyjna gospodarka” czy rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych.

 

Dofinansowanie unijne nie mogą zostać wykorzystane na spłatę długów. Udzielane są tylko tym przedsiębiorstwom, które nie zalegają ze składkami i opłatami.