Zadłużenia

Czym jest upadłość konsumencka?

upadłość

Finanse stanowią jeden z najpopularniejszych tematów do rozmów. O wiele łatwiej jest jednak chwalić się sukcesami swojego przedsiębiorstwa lub premią pieniężna w pracy niż przyznać się do niechlubnej upadłości konsumenckiej.

Czym jest upadłość konsumencka?

Nieformalnym terminem upadłość konsumencka określa się możliwość ogłoszenia upadłości przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. Dawniej ogłosić upadłość mogły jedynie podmioty gospodarcze takie jak np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz Ustawy o kosztach w sprawach cywilnych, taką możliwość otrzymały również osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Zmiana ta  weszła w życie od dnia 31 marca 2009 roku. Jak wygląda procedura ogłoszenia upadłości? Niestety, jest ona dosyć skomplikowana i wymaga wielu formalności, dlatego warto dogłębnie przemyśleć swoją decyzję o ogłoszeniu upadłości.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Wniosek o ogłoszenie upadłości może zostać wyłącznie przez osobę fizyczną  (dłużnika), która stała się niewypłacalna wskutek wyjątkowych niezależnych od niej sytuacji jak m.in. nagła choroba, nieszczęśliwy wypadek lub zwolnienie z pracy nie z winy tejże osoby.  Niewypłacalność wiąże się z zaprzestaniem wykonywania swoich  zobowiązań. Najprościej mówiąc, dotyczy ona niespłacania części lub całości rat, lub spóźniania się z ich zapłatą, jak również  niespłacania rachunków za mieszkanie i media jak np. gaz, prąd, woda itp.

Najlepiej nie dopuszczać sytuacji, w której jedynym rozwiązaniem będzie ogłoszenie upadłości konsumenckiej. O wiele lepiej jest zacząć myśleć o swoich finansach.

1 comment

  1. Bartłomiej

    Upadłość konsumencka to rozwiązanie dla tych wszystkich osób, które w swojej historii mają długi, których zwyczajnie nie są w stanie spłacić, czyli mówiąc krótko, są niewypłacalne. Jak temu zaradzić? Bardzo prosto, bo jeżeli nie było to spowodowane ich zaniedbaniami, tylko np. chorobą, czy innymi problemami, to można ogłosić upadłość konsumencką, która może się okazać bardzo dobrym wyjściem. http://upadlosckonsumencka.com.pl/

Comments are closed.