Zadłużenia

Ile czasu trwa odzyskanie długu?

współpraca

Odzyskiwanie długu jest procesem bardzo złożonym, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z uporczywym i nie mających szczerych zamiarów dłużnikiem. Co, jako wierzyciel możemy wtedy zrobić?

Na własną ręke lub za pomocą firmy…

Na samym początku warto jest wysłać dłużnikowi wezwanie do zapłaty, które zwykle powinno wyprzedzać wniesienie sprawy do sądu. Ma to sens w szczególności w sprawach dotyczących majątku. Po upływie terminu do zapłaty, gdy dłużnik nie reaguje na nasze wezwanie wierzyciel może naliczyć odsetki. Jest to tak zwane wezwanie przedprocesowe, które ma także znaczenie z punktu widzenia powodów do wytoczenia powództwa i związanych z tymi kosztami procesu. Jeśli dłużnik nie zareaguje na nasze wezwanie, powinniśmy się skontaktować z windykacją. Odzyskiwanie długu dzięki profesjonalistom może być krótsze i skuteczniejsze. Musimy się jednak liczyć z tym, że windykator na zamówienie niestety kosztuje. Ale czasem warto zainwestować i odzyskać kwotę pomniejszoną o wynagrodzenie windykatora.

W ostateczności – pozew o zapłatę…

Jeśli nasze starania o odzyskanie długu okażą się bezskuteczne możemy wysłać pozew o zapłatę, który kierujemy do sądu. Pozew taki jest pismem procesowym i powinien więc zawierać prawne niezbędne wymogi. Pozew musi także zawierać określenie przedmiotu sporu, a więc w naszym przypadku wartość zadłużenia. Nawet jeśli wzniesiemy pozew do sądu niewłaściwego, sąd ten wyśle go do sądu właściwego. Jeśli nasz pozew nie będzie odpowiadał warunkom formalnym zostaniemy wezwanie o uzupełnienie braków formalnych. Po rozpatrzeniu naszego pozwu pozytywnie sąd nada nakaz zapłaty, który możemy przekazać komornikowi, jeśli mimo tego, nasz dłużnik nie spłaci długu. Jak widać, odzyskiwanie długu to nieraz proces złożony i czasochłonny.