Category Archives: Zadłużenia

Zadłużenia

Dofinansowanie unijne, a długi

Published by:

flag-1463476_1280

Czy dofinansowania unijne można przeznaczyć na uregulowanie długów i innych zobowiązań? Jak wyglądają w tej kwestii przepisy?

Dotacje a długi

Takich programów do tej pory nie było i raczej nie należy się ich spodziewać. Dotacje  z Unii Europejskiej nie mogą zostać przeznaczone na pokrycie składek społecznych, ubezpieczeniowych lub na podatki. Wynika to z polityki ich przyznawania oraz wydatkowania środków unijnych i jego zgodne z obowiązującymi przepisami. fundusze z UE muszą przynosić wartość dodaną – wpływać na konkurencyjność na rynku. Ponadto można je wykorzystywać także na ochronę środowiska i prace badawcze. Chodzi jednak o działania mające na celu rozwój, a nie utrzymanie bieżącej działalności.

Jak przebiega weryfikacja?

.W celu weryfikacji stosuje się m.in. tzw. efekt zachęty. Przedsiębiorca zainteresowany dotacjami musi wykazać, dlaczego środki unijne należy przyznać właśnie jemu. Powinien w tym celu udowodnić, że bez dodatkowego wsparcia planowana przez niego inwestycja nie dojdzie do skutku lub zostanie wykonana z mniejszym zakresie. Ponadto dofinansowania nie pokrywają całej kwoty inwestycji, a jedynie jakiś procent – przedsiębiorca musi wnieść także udział własny. Dodatkowo tylko cześć wydatków jest kwalifikowana do opłacenia ze środków Unii Europejskiej. Resztę należy opłacić samodzielnie. W prawie istnieją również przepisy, które zakazują dotowania przedsiębiorstw zadłużonych. Są to m.in.  rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu „Innowacyjna gospodarka” czy rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych.

 

Dofinansowanie unijne nie mogą zostać wykorzystane na spłatę długów. Udzielane są tylko tym przedsiębiorstwom, które nie zalegają ze składkami i opłatami.

 

Zadłużenia

Refinansowanie kredytu hipotecznego

Published by:

kredyt

Spora część naszego społeczeństwa jest zmuszona do zaciągnięcia kredytu hipotecznego na zakup mieszkania czy domu. Zwykle jeżeli bank stwierdzi,że klient odznacza się zdolnością kredytową i tego rodzaju kredyt zostanie przyznany, jesteśmy w stanie zgodzić się nawet na niezbyt korzystne warunki, ponieważ cieszy nas perspektywa nabycia własnego lokum. Czy wiesz jednak, że istnieje procedura jaką jest refinansowanie kredytu hipotecznego? Jak można dzięki niej zaoszczędzić na kredycie?

Continue reading

Zadłużenia

Czym jest BIG?

Published by:

big

Z pojęciem BIG-ów często spotykamy się podczas podpisywania wszelkiego rodzaju umów i dokonywania płatności z nimi związanych, występowania z wnioskiem o kredyt, jak i w toku prowadzenia działalności gospodarczej. Co kryje się pod tym pojęciem?

Continue reading

Zadłużenia

Czym są wierzytelności?

Published by:

business-740076_1280

Wierzytelność to mówiąc najprościej prawo do domagania się spełnienia określonych świadczeń jakie przysługuje wierzycielowi w stosunku do dłużnika. Jest ona przeciwieństwem długu. Jeżeli na A ciąży dług wobec B, to B ma wierzytelność wobec A. Istnieje wiele rodzajów wierzytelności, między innymi wierzytelność bankowa, ubezpieczeniowa.

Continue reading

Zadłużenia

Czym jest dług publiczny?

Published by:

Dług publiczny powinien być rozsądnie zarządzany.

Dług publiczny to pojęcie, które słyszymy na co dzień, a szczególnie popularne stało się po wybuchu wielkiego światowego kryzysu w 2008 r. Większość osób, które nie są specjalistami w zakresie ekonomii, zazwyczaj jednak nie rozumie dokładnie znaczenia tego pojęcia i dlaczego właściwie jest ono tak istotne dla stanu gospodarek poszczególnych państw.


Continue reading