Windykacja

Windykacja miękka i twarda

Wierzyciel może powierzyć zaległe należności firmie windykacyjnej

Firma windykacyjna jest przedsiębiorstwem zajmującym się dochodzeniem w imieniu wierzycieli roszczeń od ich dłużników. Powierzając firmie windykacyjnej sprawę zaległych należności, dajemy jej upoważnienie do występowania w naszym imieniu do podmiotu zalegającego nam z zapłatą.

Definicja

Windykacja – bo tak nazywa się przedmiot działalności firmy windykacyjnej – jest działaniem prowadzonym na rzecz przekonania dłużnika do zapłaty zaległej należności. Windykatorzy przyjmują różne metody dochodzenia do ostatecznego celu – od prostego kontaktu z dłużnikiem, poprzez sprecyzowane w języku prawniczym pisma z żądaniem, uregulowania należności, aż do przekazania sprawy na drogę sądową.

Ze względu na metodologię działań windykację dzieli się na miękką i twardą.

Windykacja miękka

Windykacja miękka polega przede wszystkim na zastosowaniu polubownego podejścia do dłużnika. Przyjmuje się w takich sytuacjach o wiele bardziej wyrozumiałe i łagodne podejście do osoby zalegającej z zapłatą należności. W tym rodzaju windykacji liczy się więc przede wszystkim dialog. Rozmowa telefoniczna, pismo lub wizyta przedstawiciela firmy – są drogami do nakłonienia dłużnika do uregulowania swoich zobowiązania. Co ważne tego rodzaju windykacja nie niesie za sobą dotkliwych konsekwencji dla dłużnika. Istotne jest również to, iż na tym etapie udaje się doprowadzić do spłaty dużej części zobowiązań.

Najczęściej ten typ windykacji prowadzony jest w stosunku do osób zalegających z zapłatą w krótkim terminie.

Windykacja twarda

Z kolei windykacja twarda prowadzona jest poprzez zastosowanie wobec dłużnika bardziej dotkliwych sankcji, z odpowiedzialnością sądową i egzekucją należności na czele. Stosowana jest wobec dłużników, którzy zalegają z należnościami od bardzo długiego czasu i, w stosunku do których nie przyniosło pozytywnego skutku zastosowanie windykacji miękkiej.