Windykacja

Co to jest roszczenie windykacyjne?

Roszczenie windykacyjne wiąże się z prawem rzeczy.

Roszczenie windykacyjne (lei vindicatio) wiąże się z prawem własności rzeczy i chroni uprawnienia właściciela tejże do jej posiadania.

Tego typu roszczenie zostało dokładnie określone przepisami prawnymi. Odnośnym rozporządzeniem jest Kodeks Cywilny, a dokładniej – l art. 222 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.(Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Roszczenie na przykładzie

W przypadku tego roszczenia, typową sytuacją „z życia wziętą” jest na przykład najem samochodu, czy też innego przedmiotu. Roszczenie powstaje, gdy najemca nie oddaje rzeczy już po ustaniu stosunku najmu – w języku prawnym będzie to „władanie rzeczą, przez nieuprawnioną osobę trzecią przy jednoczesnym pozbawieniu go właściciela”.

W bieżącym artykule opisujemy przykład z najmem, gdyż przedmiot mógłby równie dobrze zostać np. skradziony, a wtedy już stosuje się przepisy Kodeksu Karnego. Inne sytuacje, gdzie przydziela się komuś dyspozycję rzeczą to zastaw, a także dzierżawa czy użytkowanie. W każdym z przypadków, okres obowiązywania umowy wygasa i przedmiot umowy powinien według prawa wrócić we władanie właściciela.

Windykacja roszczenia

Jeżeli chodzi o proces jakim jest windykacja roszczenia, przedmiot ma wrócić we władanie przez uprawnioną do tego osobę. Właściciel staje się wierzycielem (rzecz jest w takim przypadku identycznym zobowiązaniem, jak długi pieniężne), zaś rzecz musi być zwrócona mu „w naturze” – nie ma czegoś takiego jak np. pieniężny ekwiwalent zajętego przedmiotu.

Ciekawostką może być fakt, że w przypadku rzeczy ruchomych – takich np. pojazdy czy sprzęt komputerowy, istnieje określony prawem (odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego – (art. 222 par. 1 KC) okres przedawnienia roszczenia, zaś w przypadku nieruchomości takie przedawnienie nigdy nie następuje.