Tag Archives: wierzytelności

Zadłużenia

Czym są wierzytelności?

Published by:

business-740076_1280

Wierzytelność to mówiąc najprościej prawo do domagania się spełnienia określonych świadczeń jakie przysługuje wierzycielowi w stosunku do dłużnika. Jest ona przeciwieństwem długu. Jeżeli na A ciąży dług wobec B, to B ma wierzytelność wobec A. Istnieje wiele rodzajów wierzytelności, między innymi wierzytelność bankowa, ubezpieczeniowa.

Continue reading