Oszczędności

Lokata a konto oszczędnościowe – podstawowe różnice

lokata

Konto oszczędnościowe oraz lokata należą do produktów bankowych, które gwarantują bezpieczeństwo środków i pewny zysk. To inwestycje, które mają przynieść korzyść odroczoną w czasie. Środki finansowe zgromadzone na tych formach objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do 100 tys. euro w danym banku. Zachęca to do gromadzenia oraz pomnażania swoich oszczędności. Obie inwestycje są formami o innych zasadach działania, jednak uzupełniają się wzajemnie. Warto poznać ich charakterystyczne cechy, aby podjąć świadomą decyzję.

Lokata bankowa

Jedną z najważniejszych cech lokaty jest jej oprocentowanie, może być stałe przez cały okres umowy lub zmienne. Stałe oprocentowanie gwarantuje z góry określony zysk, natomiast przy zmiennym uzależnione jest od uwarunkowań rynkowych. Decydujący wpływ mają stopy procentowe NBP. Oszczędności na lokacie są „zamrożone”, nie należy ich wypłacać przed zakończeniem. Wycofując środki z lokaty przed terminem bank może nie wypłacić umówionych wcześniej odsetek. Dlatego też, gdy zdarzy się nagła potrzeba skorzystania z gotówki można stracić. Nie można również do raz założonej lokaty wpłacać kolejnych wolnych środków. Banki zazwyczaj określają minimalną kwotę potrzebną do założenia lokaty. Gdy wysokość środków finansowych jest niższa może wybrać inny produkt bankowym, jakim jest konto oszczędnościowe.

Konta oszczędnościowe

Dobre rozwiązanie dla stałego, bieżącego oszczędzania. Każdą nadwyżkę z nieoprocentowanego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego warto przenieść, by pieniądze pracowały na siebie i generowały zysk. Konta oszczędnościowe to inwestycje o zmiennym oprocentowaniu, i zazwyczaj są niżej oprocentowane niż lokata. Cechuje je także większa płynność, w każdej chwili możliwy jest dostęp do zgromadzonych oszczędności. W każdym momencie można wypłacić oszczędności bez utraty odsetek oraz wpłacać dodatkowe wolne środki finansowe. Z reguły nie ma określonej kwoty minimalnej przy założeniu konta oszczędnościowego, jednak oprocentowanie uzależnione jest od wysokości zgromadzonych środków. Jednak zwykle tylko pierwsza wypłata pieniędzy z konta jest bez opłat, a każda kolejna związana jest z prowizją. Brak jest również w ofercie karty płatniczej do rachunku oszczędnościowego.

W obu przypadkach należy liczyć się, iż wszelki zysk podlega obniżeniu o 19% podatku od zysków kapitałowych. Mimo to te obie inwestycje cieszą się popularnością, ponieważ zaliczają się do tzw. bezpiecznego oszczędzania oraz dochodu pasywnego.