Oszczędności

Książeczka oszczędnościowa – przeszłość czy przyszłość?

finanse

Wielu z nas pamięta, a niektórzy nawet mieli okazję być posiadaczem książeczki oszczędnościowej, zwanej książeczką PKO. Choć kojarzy się z przeszłością, okazuje się, że nadal funkcjonuje i jest w ofercie banku PKO BP oraz banków spółdzielczych.

Dla kogo jest współczesna książeczka?

Współczesna książeczka oszczędnościowa jest formą oszczędzania. Co prawda dziś mniej popularna niż kiedyś, nie jest skierowana głównie do starszej wiekiem i konserwatywnej grupy klientów, dla których bankowość on-line stanowi problem. To także oferta dla najmłodszych (niepełnoletnich, zwłaszcza dla dzieci do 13 roku życia, które nie mogą posiadać konta bankowego), a także Szkolnych Kas Oszczędności (w 2013 roku PKO przeprowadziło akcję uatrakcyjnienia oferty i podniosło oprocentowanie 0,01 na 0,5).

 

Zalety książeczki

Posiadacz książeczki ma gwarancję bezpieczeństwa (gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do 100 000 EUR) przechowywanych środków, możliwość bieżącego śledzenia stanu posiadanych środków, możliwość dokonywania wpłat przez dowolne osoby w placówkach i agencjach PKO BP oraz urzędach pocztowych. Bank nie wymaga deklaracji wysokości wpłat (jedyne zastrzeżenie to minimalna wpłata – 20 PLN), nie nakłada opłat za założenie i likwidację książeczki (opłaty pobierane są m.in. za: cesję praw do wkładu, zmiany w pełnomocnictwie i dyspozycji na wypadek śmierci, zagubienie książeczki).

Oprocentowanie i kapitalizacja odsetek

Środki pieniężne oprocentowane są według zmiennych stóp procentowych. Do kapitalizacji odsetek przyjmowana jest rzeczywista liczba dni kalendarzowych utrzymania wkładu na książeczce. Raz w roku, 30 listopada, odsetki opisywane są do wkładu.
Każda forma oszczędzania jest dobra. W dobie dużej konkurencyjności zarówno banków jak i towarzystw ubezpieczających, ścigających się w atrakcyjności ofert i udogodnień dla klienta, książeczka oszczędnościowa wciąż bardziej kojarzy się z przeszłością.