News

Inwestycje krótkoterminowe

inwestycje

W tych czasach obrót gotówki stanowi bardzo ważną część ludzkiego życia. Wiele ludzi zastanawia się jak pomnożyć swoje pieniądze i zastanawia się nad ich inwestowaniem. Jedną z możliwości są inwestycje krótkoterminowe. Jest to inwestowanie w aktywa, które mają termin wymagalności krótszy niż 12 miesięcy, albo przeznaczone są do obrotu przez 12 miesięcy od ich zakupu.

Podział krótkoterminowych inwestycji

Krótkoterminowe aktywa finansowe, które musimy wykazywać w bilansie, to między innymi wszystkie typy papierów wartościowych, czyli udziały, akcje oraz papiery wartościowe skarbowe, pod warunkiem, że są one płatne i wymagalne w ciągu 12 miesięcy, w innym przypadku możemy mówić o inwestycjach długoterminowych. Kolejnym rodzajem inwestycji krótkoterminowej są udzielone pożyczki jako składnik aktywów finansowych w ramach aktywów obrotowych. Jako ostatnie do inwestycji zaliczają się środki pieniężne. Warto pamiętać, że dwie pierwsze wymienione inwestycje można jeszcze podzielić na inwestycje w jednostkach powiązanych, jak i pozostałych jednostkach.

Ryzyko podczas inwestowania

Zaczynając swoją przygodę z inwestycjami krótkoterminowymi, trzeba mieć na uwadze, że są to ryzykowne zagrywki. Granica pomiędzy spekulowaniem, a inwestycją jest bardzo cienka. Przed inwestowaniem, warto przeanalizować sytuację na rynku oraz przeliczyć czy stopa zwrotu do poniesionego zysku jest wystarczająca i satysfakcjonująca dla inwestora. Przystępując do gry na giełdzie, warto zaznajomić się ze strategiami gry krótkoterminowej, aby niepotrzebnie ryzykować w niektórych sytuacjach.
Podsumowując, inwestycje krótkoterminowe są dla ludzi, którzy nie boją się ryzyka oraz utraty pieniędzy, jednak przed zainwestowaniem warto zapoznać się z notowaniami giełdy.