Ciekawostki

Kiedy rodzic może podać dziecko o alimenty?

sąd

Alimenty stanowią obowiązkowe i regularne, wypłacane przez osoby fizyczne innym osobom fizycznym świadczenie, w sytuacji gdy takie osoby znajdują się w potrzebie i istnieje między nimi, a osobami, które miałyby takie świadczenie zapewnić, określony stopień powinowactwa. Chyba każdy z nas spotkał się kiedyś z alimentami zasądzanymi na dzieci, w stosunku do rodziców, ale warto wiedzieć, że istnieje także możliwość zasądzenia alimentów dla rodziców, wobec ich dzieci.

Polskie przepisy prawne dają możliwość uzyskania alimentów poprzez złożenie bezpłatnego pozwu do Sądu Okręgowego właściwego według miejsca zamieszkania osoby, która ubiega się o świadczenie alimentacyjne.

Jakie warunki trzeba spełnić by móc podać dziecko o alimenty?

Aby rodzice mogli uzyskać świadczenie alimentacyjne od swoich pełnoletnich dzieci, muszą spełnić określone przesłanki. Podstawową przesłanką jest życie rodziców w niedostatku związane z brakiem możliwości zaspokojenia uzasadnionych potrzeb życiowych, przy jednocześnie istnieniu możliwości finansowych dzieci, jeśli chodzi o ich zarobki i dostępne finanse, aby takie świadczenie alimentacyjne mogły one zapewnić. Rodzice mogą się zwrócić z wnioskiem o alimenty w stosunku do każdego dziecka osobno, wówczas takie sprawy zostaną rozpatrzone odrębnie.

Co sąd bierze pod uwagę rozpatrując sprawę alimentów wypłacanych przez dzieci na rzecz rodziców?

Rozpatrując orzeczenie o przyznaniu alimentów i ich wysokości czy rodzaju (gdyż świadczenie to nie musi być pieniężne), sąd bada nie tylko możliwości finansowe dzieci, ale także to, czy żądanie rodziców jest zgodne z zasadami współżycia społecznego. Z naruszeniem tych zasad mamy do czynienia wówczas, gdy rodzic nie wywiązywał się w przeszłości z obowiązków wobec dziecka, np. porzucając je czy zaniedbując, a także gdy taki rodzic unika zatrudnienia, gdy ma takie możliwości.