Tags:
Ciekawostki

Czym są inwestycje rzeczowe?

philosophy-569355_1280

Inwestycja rzeczowa to w ogólnym ujęciu rodzaj inwestycji, której obiektem nie są finanse. Innymi słowy, celem naszego zakupu są dobra materialne, takie jak urządzenia lub nieruchomości. Mogą to być również przedmioty nienamacalne, takie jak patenty oraz wiedza danego specjalisty. Inwestycją rzeczową są jak najbardziej wszelkiego rodzaju zakłady oraz fabryki, które maja przynieść inwestorowi spodziewany zysk.

Co przed dokonaniem inwestycji rzeczowej?

Jak wynika z samej definicji słowa ‘inwestycja’, jest to ulokowanie wolnego kapitału w celach czerpania korzyści, najczęściej finansowych w dłuższej perspektywie czasu. Innymi słowy, potrzebna nam jest określona ilość czasu, aby zainwestowany kapitał zwrócił się, a sama inwestycja zaczęła przynosić oczekiwane zyski. Chcąc sprawdzić, czy inwestycja rzeczowa naprawdę się nam opłaca, musimy przede wszystkim dokonać rachunku efektywności, która obejmuje opinię eksperta na temat opłacalności danego przedsięwzięcia, jak i dokonania analizy ryzyka.

 

Co jeszcze możemy nazwać inwestycją rzeczową?

Z całą pewnością inwestycje rzeczowe to również takie, gdzie zakupione zostaje dane dzieło sztuki lub metal szlachetny. Jednak celem ich zakupu nie jest możliwość użytkowania danych rzeczy, lecz oczekiwanie, że wraz z upływem czasu ich wartość wzrośnie, dzięki czemu inwestor będzie mógł dokonać sprzedaży ze znaczną korzyścią dla swojego portfela.

Inwestowanie rzeczowe nie jest dla wszystkich. Najpierw potrzebna jest nam konkretna stabilność finansowa, przez co rozumiemy fakt, że możemy śmiało pozwolić sobie na dość luksusowe dobra lub też nieruchomości. Jednak taka inwestycja z perspektywy czasu może naprawdę się nam opłacić, zwłaszcza jeżeli jest popyt na tego rodzaju towary.