Ciekawostki

Czym jest odszkodowanie od pracodawcy?

coins-482595_1280

Wypadki chodzą po ludziach – nie sposób temu zaprzeczyć. Co jednak, jeśli zdarzy nam się ulec wypadkowi podczas wykonywania pracy? W jakich wypadkach przysługuje nam prawdo do odszkodowania i przez jaką instytucję będzie ono nam wypłacane?

Kiedy możemy ubiegać się o odszkodowanie?

Jeśli w pracy przydarzy nam się wypadek, odszkodowanie, jakie otrzymamy, zostanie wypłacone z ZUS – u. Oczywiście, o ile odprowadzane były wcześniej przez nas składki na ubezpieczenie – w przypadku pracy „na czarno” na ogół nie uda nam się otrzymać żadnych pieniędzy.

Odszkodowanie od pracodawcy ma charakter uzupełniający, wtedy, gdy zdarzy się tak, iż ZUS nie pokryje wszystkich kosztów leczenia. Dlatego też żądać od pracodawcy odszkodowania możemy dopiero po uzyskaniu świadczenia z ZUS – u. Pracodawca ma również obowiązek wypłacić odszkodowanie, jeśli do wypadku doszło z jego winy.

W jaki sposób ubiegać się o odszkodowanie?

Najistotniejsze jest ustalenie przyczyny wypadku i osoby za nią odpowiedzialnej. Wszelkie zaniedbania w przestrzeganiu przepisów BHP, brak zapewnienia bezpieczeństwa pracującym czy nieodpowiednie ich przeszkolenie działa na niekorzyść pracodawcy. Okoliczności i przyczyny wypadku winny być spisane w tzw. „protokole BHP”, zawierającym ponadto protokoły z przesłuchań świadków i samego poszkodowanego, opinie specjalistów i opinie lekarskie. Cały dokument musi być udostępniony poszkodowanemu, by mógł zapoznać się z jego treścią, i w przypadku, gdy z czymś się nie zgadza, wniósł swoje zastrzeżenia bądź uwagi.

Odszkodowania przysługują każdemu, kto podczas pracy uległ wypadkowi. Są gwarantowane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne. Warto więc walczyć z nieuczciwymi pracodawcami, którzy pragną niekiedy uniknąć obowiązku wypłacenia należnych poszkodowanemu pieniędzy